Budownictwo w Polsce

Budownictwo w Polsce, wbrew prognozom, nie odnotowało spadku w 2009 roku. Stało się to dopiero w 2010 roku głównie ze względów atmosferycznych. Panowały wtedy wyjątkowo złe warunki atmosferyczne. Wyniki były o kilkanaście procent gorsze niż w 2009. Do października 2010 udało się nieco nadrobić straty, jednak przedsiębiorcy pozostali niezadowoleni. W 2011 roku przewidywany jest wzrost sektora budowlanego w wysokości 3,2 procent. Duże przedsiębiorstwa szacują wzrost na poziomie 1,5 procent, małe i średnie - 0,4 procent, są to głównie firmy, których specjalizacją jest budownictwo w Polsce - inżynieryjne. Prognozują one wzrost na 2 procent. Przedsiębiorstwa ogólnobudowlane spodziewają się wzrostu o 0,3 procent. Z badań wynika, że pogorszyły się nastroje panujące wśród przedsiębiorstw budowlanych. W poprzednim badaniu, z marca 2010 roku, 75 procent firm spodziewało się, że wypadnie lepiej od konkurencji. Obecnie uważa tak jedynie 57 procent przedsiębiorstw. Poprawy swojej sytuacji rynkowej w 2011 roku oczekuje 70 procent respondentów, czyli 9 procent mniej niż w marcu ubiegłego roku.