Podział maszyn budowlanych

Maszyny budowlane to urządzenia stosowane podczas różnego rodzaju robót budowlanych naziemnych i podziemnych. Maszyny budowlane dzielą się na wiele kategorii. W skrócie są to: maszyny do robót ziemnych (np. koparki, spycharki), maszyny do zagęszczania gruntów (na przykład walce, zagęszczarki), maszyny do robót drogowych (na przykład frezarki do asfaltu, stabilizatory do podłoża), urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania (na przykład rurociągi, pompy), urządzenia do robót palowych (na przykład młoty kafarowe, kafary, zestawy palownicze), maszyny do przeróbki kruszyw (na przykład kruszarki, młyny), maszyny do produkcji i transportu masy betonowej (na przykład betoniarki, maszyny do zagęszczania betonu), maszyny do robót wykończeniowych (tynkarskich, malarskich, podłogowych, instalacyjnych), maszyny transportu samochodowego (np. ciągniki, ciężarówki), maszyny transportu bliskiego (np. przenośniki, ładowarki przenośnikowe), maszyny do robót zbrojarskich (np. giętarki), narzędzia zmechanizowane i urządzenia pomocnicze, takie jak agregaty prądotwórcze lub agregaty sprężarkowe.