Prawo budowlane a neony na budynkach

Mieszkańcy budynków, w których okolicy lub bezpośrednio na nich są montowane reklamy świetlne i dźwiękowe, postanowili złożyć skargę do rzecznika praw obywatelskich. Reklamy mają duże powierzchnie, umiejscowione są często zbyt blisko lub na samym budynku. Emitują migotliwe światło, które oślepia i utrudnia sen. Prawo budowlane ma przepisy w tej kwestii, jednak niezbyt dokładne. Istnieje przepis, który zabrania umieszczania na budynkach lub w zbyt bliskiej odległości reklam, które będą powodować uciążliwość dla mieszkańców, a także przechodniów i kierowców. Sformułowanie to jest jednak zbyt ogólne, żeby móc cokolwiek egzekwować. Przez brak precyzyjnych uregulowań może dochodzić do nadużyć, tak jak w przypadku mieszkańców, którzy złożyli skargę. Rzecznik praw obywatelskich wystosował pismo do ministra infrastruktury, w którym wspomniał o tych trudnościach. Zasugerował sprecyzowanie przepisów i uwzględnienie faktu, że reklamy świetlne i dźwiękowe mogą wpływać na pogorszenie jakości życia użytkownikom mieszkań. Obecnie oczekuje na odpowiedź, która wciąż nie nadchodzi z Warszawy.