Jak otrzymać uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane nadawane są inżynierom budownictwa. Dla każdego inżyniera jest to bardzo istotna sprawa. Koniecznym warunkiem jest zdanie egzaminu. Jakie są pozostałe podstawowe warunki ich otrzymania? Otóż inżynier musi spełnić wiele warunków określonych przez przepisy prawa powszechnego regulowanych w kodeksie budowlanym. Są one bardziej precyzyjnie omówione w wewnętrznych regulaminach izby inżynierów budownictwa. Postępowanie w sprawie nadania uprawnień budowlanych jest mocno sformalizowane. Jest to niezbędne, ponieważ nadanie uprawnień budowlanych świadczy o tym, że dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i może ponosić pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Wymagania to przede wszystkim odpowiednie wykształcenie, czyli ukończenie wyższych studiów magisterskich. Należy też odbyć wymaganą praktykę zawodową. Warunkiem zaliczenia praktyki jest bezpośrednie uczestnictwo w pracach projektowych albo pełnienie funkcji technicznej na budowie. Praktyki powinna nadzorować osoba posiadająca uprawnienia budowlane we i będąca czynnym członkiem samorządu zawodowego.